Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rekonstrukce a sanace v praxi 2014

24 02 2014

Dne 25. února startuje cyklus seminářů s názvem Rekonstrukce a sanace v praxi. Cílem těchto seminářů je předat odborné veřejnosti informace pro navrhování správných, funkčních a spolehlivých technických řešení.

Přednášející jsou připraveni problémy a chyby v projektech i realizaci na příkladech z praxe nejen pojmenovat ale i navrhnout jak těmto problémům předcházet nebo jak tyto problémy řešit.

Weber zde vystoupí s přednáškou s názvem Cementový nebo anhydritový potěr. Seznámí účastníky seminářů o rozdílech obou technologií, o dílčích výhodách a nevýhodách, o souvislosti s ČSN 74  4505.

---

Termíny seminářů:

  • 25.2: Ostrava
  • 14.3: Plzeň
  • 18.3: Hradec Králové
  • 21.3: Praha
  • 27.3: Brno

Účast na těchto seminářích je ZDARMA.