Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pozvánka na konferenci Dřevostavby v praxi

29 09 2017

Hlavními tématy letošního jedenáctého ročníku je stavební praxe a problematika difuzně otevřených a uzavřených konstrukcí. Dále se konference bude věnovat komfortu bydlení a s tím úzce souvisejícím řešením úsporných staveb a požární bezpečnosti.

Termín: 19.-20. říjen 2017, hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Konferenci zaštítí tyto renomované organizace: Asociace dodavatelů montovaných domů, Cech suché výstavby ČR, Profesní komora požární ochrany a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Hlavními mediálními partnery jsou: Časopis STAVEBNICTVÍ, Magazín ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ BUDOVY, Magazín homoPROFIS.cz

Kvalitu konference, která každý rok přináší něco nového, podtrhují akreditace systémů celoživotního vzdělávání jak České komory architektů (ČKA = 3 body), tak i České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT = 2 body).

Přihlášku a více informací naleznete zde