Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Pozvání na konferenci Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014

9 06 2014

Přijměte pozvání na konferenci Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014. Weber se stal této konference partnerem.

Ve dnech 17. a 18. června 2014 proběhne konference Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost 2014.

Místem konání je hala A Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 530/47, Praha 7-Holešovice.

Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj, a Státní fond životního prostředí. Weber je partnerem této konference a aktivně zde vystoupí s přednáškou: Nové možnosti minerálních omítek

Cílem konference je sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče a specialistů energetické náročnosti a tepelné ochrany budov. Hledají se koncepční, technologická, konstrukční a materiálová řešení snižující efektivně energetickou náročnost budov, respektující památkovou a tepelnou ochranu historických budov.

Akce navazuje na konference Tepelná ochrana historických budov v letech 2005, 2006 a 2010.

Konference je zaměřena na:

  • Možnosti využití dotačních programů, např. Nová Zelená úsporám, Operační programy životního prostředí, Nový panel, pro vhodné úpravy historických budov;
  • Materiálové, konstrukční a technické možnosti energeticky účinných úprav historických budov respektujících zásady památkové péče, včetně příkladů z praxe;
  • Zpracování energetických dokumentů pro historické budovy (průkazy ENB, energetické posudky a energetické audity);
  • Inovativní přístupy při překonávání mezioborových bariér při úpravách historických budov.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Program a informace o přihlášení najdete na webu společnosti AZ Promo. (http://www.azpromo.cz)