Weber Saint-Gobain - Official website of the company

NENÍ FLEX JAKO FLEX... Od 1. 4. 2015 platí Oprava normy EN 12004 pro flexibilitu. Norma nedoporučuje, norma ukládá.

1 08 2015

Flexibilní, znamená lepidlo s průhybem min. 2,5 mm = lepidlo S.

Všichni výrobci jsou povinni podle této normy řádně označovat flexibilitu lepidla.

Lepidlo, které je označeno jako flexibilní musí mít průhyb testovaného vzorku min. 2,5 mm a OZNAČENÍ S1.