Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber je partnerem Konference Nová zelená úsporám v roce 2015

13 04 2015

Weber je partnerem konference, na které se účastníci dozvědí, jak nejlépe využít dotační program pro zvýšení kvality svého bydlení. Odborníci představí detaily programu, vhodná stavební a technická řešení podle požadovaných parametrů s ohledem na jejich efektivnost.

Na konferenci vystoupí představitelé státní správy, přední odborníci z akademické sféry, stavební praxe a nevládních organizací v sektoru stavebnictví. Odborný program je sestaven za podpory MŽP a SFŽP.

Termín: 14. 4 2015 od 10 hodin

Místo konání:
Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6

    
Tato akce se koná pod záštitou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) spolu s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.

Další informace...