Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CZ 540N

CZ 540N

výhody produktů

  • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru
  • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 20 x 20 cm
  • třída C1T

Lepidlo na obklady a dlažby

Vlastnosti výrobku

definice výrobku

Mrazuvzdorné cementové lepidlo na lepení obkladů a dlažeb.

barva

Šedá

složení

Na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

podkladní nátěr

Na penetraci podkladů před aplikací lepidla používáme ředěný roztok

weber.podkladu A s vodou v poměru 1:5–1:8, dle savosti podkladu. Při lepení na pórobeton použít na penetraci weber.podklad haft. Na nesavé a problematické povrchy (mírně znečištěné povrchy od barev nebo zbytků lepidel) doporučujeme použít penetraci weber.podklad haft.

podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5 °C do +25 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20 °C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě jednou krátce promíchat.

nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6×6 mm nebo 8 ×8 mm (dle rozměru dlaždic).

čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

použití

  • pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a beton 
  • podlahy ve vlhkých provozech
  • k lepení keramických obkladů a nasákavých dlažeb do rozměrů 20× 20 cm
  • nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry

balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.