Weber - Saint-Gobain

AKKIT 401

AKKIT 401
AKKIT 401

výhody produktů

  • pro lepení obkladů a dlažeb v interiéru
  • vhodné pro nasákavé dlaždice o rozměrech max. 20 x 20 cm
  • třída C1T
  • mrazuvzdorné
  • jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

lepidlo na obklady a dlažby, třída C1T 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Složení

Směs na bázi anorganických plniv a pojiv a modifi kujících přísad.

Použití

Pro minerální podklady, jako vápenocementové omítky a betonové podlahy ve vlhkých provozech, k lepení keramických obkladu a nasákavých dlažeb do rozměru 20 x 20 cm. Nedoporučuje se pro větší mechanické namáhání, na dřevo, štuky, kovy a barevné nátěry.

Všeobecné požadavky na podklad

Suchý, pevný beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako je prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Popis zpracování

Lepidlo se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do 6 – 6,5 l vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky), při otáčkách max. 500 ot./min. Doba míchání je 2 minuty. Nechat 5 minut odležet a poté ještě krátce promícháme.

Aplikace

Lepidlo aplikujeme na podklad za použití nerezového hladítka o velikosti zubu 6 x 6, 8 x 8 mm dle velikosti dlaždice. Po osazení dlaždice do lepidla poklepem plastovou paličkou stabilizujeme dlaždici a vytlačíme vzduch. Spárovací maltu aplikujeme po 24 hodinách.

Nářadí

Vědro, vrtačka s míchadlem, nerezová hladítka o velikosti zubu 6 x 6 mm nebo 8 x 8 mm (dle rozměru dlaždic). Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Spotřeba

cca 4 kg/m2, dle rozměru dlaždic.

Doba zpracovatelnosti

Max. 30 min.

Doba otevřenosti

Max. 10 min.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.