Weber - Saint-Gobain

odstraňovač řas, mechů a lišejníků

odstraňovač řas, mechů a lišejníků
odstraňovač řas, mechů a lišejníků

výhody produktů

  • ošetřuje napadené omítky
  • odstraňuje nežádoucí mikroorganizmy
  • jednoduché zpracování

ošetřuje napadené omítky

Vlastnosti výrobku

Použití

Na zdivo, fasády, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen, vnitřní zdi atd. Odtsraňovač řas je roztok k hloubkovému čištění a ochranný prostředek trvale působící proti řasám, plísňovým houbám, mechům a lišejníkům. Velká hloubka proniknutí způsobuje, že nejenom vrchní plocha, nýbrž i podklad patřičné spáry je důkladně ošetřen a zastavuje další růst těchto rostlinných škůdců. Odstraňovač řas není jedovatý, nevytváří žádné škodlivé páry a není žíravý (leptavý).

Definice výrobku

Biologický roztok k čištění a ochraě proti řasám, plísňovým houbám, mechům a lišejníkům.

Číslo výrobku

V 003

Spotřeba

Odstraňovač cca 0,25 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Pokyny pro zpracování: Silné znečištění, řasy, mechy apod. je třeba nejdříve mechanicky odstranit, např. kartáči. Podle síly a tloušťky napadení je třeba natřít suchou plochu koncentrovaným roztokem, nebo až se čtyřmi díly váhy vody zředit a důkladně natřít štětkou. Doporučujeme opakovat postup po cca 24 hodinách. Po delší době působení (min.24 hodin) je třeba ošetřovanou plochu důkladně okartáčovat a důkladně opláchnout čistou vodou. Při použití odstraňovače jako desinfekčního roztoku se odstra ňovač nanáší zředěný v poměru 1:4 s vodou. Roztok může být také nanášen nástřikem stříkačkou. Po osušení zpracovaného záladu může být bez dalších příprav proveden nátěr, popř. může být nanášena další vrstva omítky. Odstraňovač v použité koncentraci podle návodu je nepoživatelný, ale není jedovatý. Po práci si řádně umyjte ruce.

Nářadí

Kartáč na čištění, malířská štětka, přístroj na stříkání.

Více informací

Balení

  • V 5 a 10 kg PE obalech.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C.

Složení/Technická data

Konternární složení amonia a aldehydů.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Používejte biocidní přípravky vždy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.